Geri

Turgut Plaza

Ticari - Ofis - Konut - Karma Kullanım

Yapı farklı yaşam büyüklük ve alternatiflerinin biraradalığı ve çeşitlenmesine yönelik bir deneme niteliğindedir.

Ofis ve konut yapılarının karma olarak yer aldığı bu proje arsa ksıtlarına karşın tekil bir yapı değil, kentsel bir düzenleme olarak ele alınmıştır. Büyükdere caddesi üzerinde Boğaz manzarasına yönlendirilen ofisler ve konutlar çeşitlenerek simgesel bir kule bloğunu oluşturmuş, yerleşkenin ana mekanı olan atrium ve onla ilişkili kat bahçelerinin doğrudan açılımı hedeflenmiştir. Aynı alan içerisinde yer alan az katlı konut blokları daha özel ve farklı bir yaşam alanı oluşturacak biçimde ana kuleden koparılmış, arka bölümde düzenlenmiştir. Yapı farklı yaşam büyüklük ve alternatiflerinin biraradalığı ve çeşitlenmesine yönelik bir deneme niteliğindedir.

Çizimler

Bilgiler

İşveren: Tepe İnşaat
Proje tarihi: 2009
İnşaat alanı:123 500 m2
Adres: Büyükdere Caddesi, İstanbul