Çalışma Şekli

A Tasarım Mimarlık bünyesinde kendi alanlarında geniş tecrübeye sahip genç ve dinamik bir ekibi barındırır. Kurucusu Ali Osman Öztürk’ün önderliğinde yönetilen mimari proje çalışmaları, 4 grup başkanlığıyla yürütülür. Başkan, başkan yardımcısı, mimarlar, iç mimar ve teknik ressamdan oluşan gruplar Ali Osman Öztürk’ün ön gördüğü iş dağılımıyla projeleri gerçekleştirir.

Proje ve evrak arşivi, kütüphane, malzeme arşivi, yayın, donanım, yazılım ve sosyal faaliyetler gibi belirlenen diğer çalışma gurupları da vardır. Bireysel eğilimlere göre oluşturulan bu gruplar, proje çalışmalarına paralel belirlenen gereksinimler doğrultusunda çalışır.

Tasarım gruplarının süreklilik göstermesini önemseyen bir anlayışla çalışma ortamlarının oluşturulduğu A Tasarım ofislerinde; işveren, mühendislik grupları, peyzaj ekipleri, danışmanlar ve inşaat ekipleri ile birlikte proje üretim ortamı sağlanır.

Eş zamanlı olarak farklı ölçeklerdeki farklı konulara göre proje hizmeti veren A Tasarım  kurumsallaşmış oluşumu içindeki stüdyo yapısını korur. 

Açık iletişime inanan ve şeffaf bir çalışma ortamı sunan A Tasarım ofislerinde; gündemdeki projelerin, yeni çözüm önerileri ve yaratıcı fikirlerin tartışıldığı, yarışmaların, mimari ve kültürel haberlerin konuşulduğu düzenli toplantılar gerçekleştirilir.

Her yıl bütün ofisin katılımıyla gerçekleştirilen yurtdışı teknik gezileriyle mimari bilgi ve vizyon kaynağı sağlanırken, çalışanlar arasındaki sinerji ve takım ruhu güçlendirilir.