Geri

Panora

Ticari

Çevresel etki yaratacak bir yapı olarak tasarlandı.

PANORA sadece bir alışveriş merkezi yapısı değil, aynı zamanda çevresel etki yaratacak bir yapı, yakın çevresi için bir merkez,  olarak tasarlanmıştır. Kentsel ölçekte, Eymir-ODTÜ ormanından gelen spor ve sosyal içerikli yaşamı, Dikmen vadisi ve çeper yeşil alanlara yönlendirecek bir geçiş yapısının oluşturulması projenin ana hedeflerinden biri olarak belirlenmiştir. 

Kuzey ışığından yararlanılarak şeffaflığın ön plana çıkarıldığı iç mekan düzenlemelerinde, yakın çevreyle görsel ilişkilerin kurulması amaçlanmış, iki kat yüksekliğinde mağaza birimleriyle düzenlenen dolaşım hollerinde kent bulvarı etkisi yaratılmaya çalışılmıştır.  

Arazinin eğimli yapısı, yapıya farklı seviyelerden ulaşılabilme olanağı sağlamaktadır. Yapıda  aynı anda bir çok kullanıma cevap veren, çok amaçlı mekanları içinde barındıran kullanımlar önerilmiştir. Üç katlı yapıda mağaza, restoran ve kafeler, çok amaçlı aktivite alanları, kültür, eğlence ve spor merkezi yer almaktadır.  Ana girişin sağında ve solunda alışveriş merkezinden ayrı, daha uzun sürelerde kullanılan ve dış mekanla süreklilik kuran restoran ve kafeler düzenlenmiştir. 

Giriş katında mağazalar ve aktivite alanları yer almaktadır. Konut bölgesi içinde aktif olarak kullanılacak 10.000 metrekarelik hipermarket katı alt zemindedir. İkinci kat kültür, sanat ve eğlence aktiviteleri için düzenlenmiştir. Eğlence katında oniki salonlu sinema kompleksine yer verilmiştir. Şeffaf cephesiyle ikinci katta tasarlanan yemek mekanları önde düzenlenen park alanına bakmaktadır. Dışa ve manzaraya dönük yemek avlusunda uygulanan farklı döşeme yükseklikleri ile çeşitli mekan alternatifleri oluşturulmuştur. 

Çok amaçlı kent mekanı olarak tasarlanan kubbe altı, gösteri, konser gibi farklı aktivitelerin yaşamasına imkan verecek büyüklüktedir. 38 metre çapındaki kubbenin üst örtüsünde, gün ışığını iç mekanlara alan çelik sistem kullanılmıştır. Meydan zemin kaplamasında 49 farklı renkte 320 000 mozaik taşı kullanılarak Pir'i Reis haritası deseni üretilmiştir. 

Panora gerek zemin kat kullanımları gerekse dışa dönük yeme içme mekanları ile geleneksel kutu tipi alışveriş merkezlerine bir alternatif oluşturmakta, yakın çevresi ve dış mekanla bütünleşik kentsel bir odak olarak kullanılmaktadır

Çizimler

İnşaat

Bilgiler

Yatırımcı: Merkez Müteahhitlik, Turizm ve İşletmecilik A.Ş.
Proje tarihi: 2004-2007
İnşaat alanı: 180 000 m2
Tasarım Danışmanı: Salih Bezci, Vecihi Yıldız
Yapı Uygulama Kontrol Mimarı: Sonay Ozar
Statik: Yüksek Proje
Mekanik: GMD Mühendislik
Elektrik: Yurdakul Mühendislik
Peyzaj: Dalokay Design Studio
Kiralama Danışmanı: Jones Lang Lasalle Türkiye
Adres: Or-An, Ankara 

Ödüller

2004 - ICSC Avrupa Alışveriş Merkezi Ödülleri 'Certificate of Merit'