Geri

Kazıkiçi Bostanları Merkezi İş Alanları Master Planı

Kentsel Tasarım

Kentsel süreklilik

Ankara’nın tarihi kent merkezi niteliğinde olan Ulus bölgesi zaman içinde bir çöküntü alanına dönüşmüştür. Ulusun tarihi kimliğinin ve merkez niteliğinin yeniden kazanılması Ankara kentinin plan hedeflerinden biridir. Ulus çeperinde yer alan Kazıkiçi Bostanları bölgesi bu plan içinde merkezi iş alanlarına dönüştürülmesi hedeflenen bir alandır. Bu bölgede imar planına girdi sağlayacak bir kentsel tasarım çalışması gerçekleştirilmiş, bu çalışmayı takip eden bir örgütlenme modeli geliştirilmiştir. Bu model içinde alanda hak sahibi olan kişilerin doğrudan yatırımcı olarak yer alacağı kentsel bir proje çalışması yapılmış, düzenlenen her bir yapı adası, ayrı bir yatırımcı grup tarafından geliştirilecek şekilde tasarlanmıştır. Projenin ilk etabı mimari ölçekde ele alınmasına karşın, alanın bütününü içerecek biçimde bir doku ve yapılaşma düzeni oluşturulmuştur.

Geleneksel plan dokusundan farklı olarak, küçük cadde ve sokaklar yerine, kentsel sürekliliği olan ana bir aks, bir kent mekanı kurgulanmış, bu mekanın yatay ve düşey blok çeşitliliği ile tanımlanması ve yaşatılması hedeflenmiştir.

Bölgede yer alacak kentsel, sosyal, kültürel ve ticari işlevler konusunda işveren grubunu yönlendirici öneriler geliştirilmiştir. Genel planlama içindeki kullanımlar iş alanlarının yanısıra kentsel yaşamın gereği olan kültürel, sosyal ve rekreasyona yönelik kullanımları içermektedir. Bu projede özel ve kamusal alanların karışımı üzerine yeni yapı programları denenmektedir. Farklı nitelikte ofis yapıları, oteller, dışarıdan bağımsız kullanılan bulvar mağazaları, kitap evleri, kafeler, lokantalar gibi kullanımlara açık bir yapı dokusu ve kentsel kurgu oluşturmaktadır. Alan içindeki yapılaşmalar etaplar halinde gerçekleşecektir. Bölgenin toplu taşıma olanaklarıyla yaya ağırlıklı bir merkeze dönüşmesi hedeflenmektedir.

Çizimler

Bilgiler

İşveren: İskitler Toplu İşyeri Yapı Kooperatifleri Birliği 
Proje Yeri: Kazıkiçi Bostanları, Ankara 
Proje tarihi: 2008 
Arsa alanı: 640 000 m2 

Haberler