Geri

Balıkuyumcu

Kentsel Tasarım

Balıkuyumcu

Balıkuyumcu, Eskişehir Yolu üzerinde Ankara Temapark yakınında planlanmaktadır. Kamusal bir alan oluşturma projenin ana hedefidir. Projede bölgenin merkezi işlevlerini yüklenecek bir ana cadde üzerinde karma kullanımlı işlevlerin yer alması öngörülmüştür. Gelişim projesinin bir parçası olan işlevler çeşitlenerek esnek bir etaplama öngörülerek planlanmıştır.

Bilgiler

İşveren: Besa İnşaat
Proje Yeri: Balıkuyumcu, Ankara 
Proje Tarihi: 2011 
Arsa Alanı: 413 000 m2