Açık iletişim ile

takım çalışması

Açık iletişim ile takım çalışması

Kentsel bir bütünlük oluşturmak 

Buluşma mekanı olarak 

kent

Çağdaş mimari dil