Sürdürülebilir yaşam çevreleri 

Açık iletişim ile

takım çalışması

Çağdaş mimari dil

İşlevsel, anlamsal ve

fiziksel süreklilik

Kentsel ölçekte 

dönüştürücü etki