Kentsel ölçekte 

dönüştürücü etki

Açık iletişim ile takım çalışması

Çağdaş mimari dil

Açık iletişim ile

takım çalışması

Buluşma mekanı olarak 

kent