Açık iletişim ile

takım çalışması

Açık iletişim ile takım çalışması

Kentsel ölçekte 

dönüştürücü etki

Sürdürülebilir yaşam çevreleri 

Kentsel bir bütünlük oluşturmak