Kentsel bir bütünlük oluşturmak 

Açık iletişim ile

takım çalışması

Kentsel ölçekte 

dönüştürücü etki

Çağdaş mimari dil

Açık iletişim ile takım çalışması