Geri

Yaşamkent Camii

Kamu / Kültür

"Kufi" yazı stilinden esinlenilerek tasarlanan minareye sahip yapı, modern ve gelenekseli bir araya getirmeyi amaçlıyor. 

Yaşamkent Camii yeni gelişmekte olan bir yerleşim bölgesinde, Ankara'nın batı ekseninde yer almaktadır. Bina yeni ortaya çıkan yaşam için gereklilik haline gelmiş bir yapıdır. Cami arsa alanında çapraz yerleşim ile Mekke'ye doğru yönlenmektedir. Bu yerleşimle belirli alanlarda belirli hizmetler tanımlanmaktadır. Tasarımda paralel çizgiler baskındır. Fonksiyonlar ve mekanların organizasyonu bu paralel yerleşimle vurgulanmıştır. Böylece farklı işlevler bütünün bir parçası haline getirilmiştir.

Cami, çevresi ile ilişkili olarak bir yerleşim bölgesinde yer almakta; aynı zamanda içe dönük yapısıyla ve çağrıştırdığı anlamla kendini soyutlamaktadır. Bina modern ve gelenekseli; topografya, avlu, kubbe paralel duvarlarla bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Brüt beton dışardan içeriye doğru topografya ile bütünleşmekte, aynı zamanda mistik bir atmosfer yaratarak mekan ve fonksiyonları tanımlamaktadır. Işık, sadece mekanları tanımlayan değil, aynı zamanda onları birbirine bağlayan, yapının ana unsurlarından biridir. Işık, maddesellik ve soyutlamayı getiren bir yapı malzemesi olarak kullanılmıştır. Görsel özellikleri dışında mimari form, fonksiyon, kütle, doku ve içeriği açığa çıkararak mimarinin üretilmesinde önemli bir rol oynar. Binayı anıtsal bir obje olarak bir sanat formuna dönüştürebilme özelliğine sahiptir ve bu maddesellik dışı (de-materilize) bir gerçeklik sağlar.

Binanın plan organizasyonu da topografya seviyesini düzenleyen paralel duvarları vurgulamaktadır. İbadet alanı ile hizmet alanları, son cemaat mahalli vazifesi gören avlu ile ayrılır. Ayrıca topografya kullanılarak kültürel tesislerin bulunduğu bodrum katın arazi ile bağlantısı sağlanmaktadır. Bu işlevlere ek olarak, avlunun kuzey-doğu bölümü cenaze törenleri için hizmet vermektedir. "Kufi" yazı stilinden esinlenilerek tasarlanan cami minaresi de yapının lineer yaklaşımını vurgulamaktadır.

 

Video

Çizimler

İnşaat

Bilgiler

Yatırımcı: Ankara Ataşehir Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği
Proje tarihi: 2009
İnşaat alanı: 2685 m2
Statik: Yüksek Proje
Mekanik: Metta Mühendislik
Elektrik: Akay Mühendislik
Adres: Yaşamkent, Ankara

Ödüller:

2012 - Cityscape Dubai Finalist
2012 - WAF Finalist 

Haberler