Geri

Türk Telekom

Ofis

Ankara'nın en yüksek ofis kulesi

Türk Telekom Genel Müdürlük ek hizmet binası davetli yarışma sonucu elde edilmiş olup, Ankara Aydınlıkevler’de 94.000 m2’lik bir yerleşke alanı içinde yer almaktadır. Türk Telekominikasyon A.Ş. fiziksel altyapısında yenilenmeye gitmiş, bu sebeple proje mevcut binaları da içine alan bir gelişme, yenilenme araştırması master-plan ölçeğinden başlanarak ele alınmıştır. Bu düzenleme, bölgenin kentsel gelişimini de etkileyecek, ona yön verecek ipuçlarını, kentsel doku ile bütünleşme çabalarını içermektedir. 

Ankara’nın en yüksek ofis kulesi olma özelliğine sahip olan yapı, 150m yüksekliğiyle Türkiye’deki ofis kuleleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Proje temel olarak ikili bir yapılanmadan oluşmaktadır. Türk Telekom’un sistem salonları, data merkezleri, network izleme birimi ve kriz yönetimi gibi telekomünikasyon birimlerinin oluşturduğu, izlendiği ve depolandığı mekanlar ile konferans salonu “fabrika” adı verilen podyum kütlesinde, çalışanların kullanacağı ofis mekanları ise kule bloğunda yer almaktadır. İçinde barındırdığı teknolojik donanımın hassasiyeti ve önemi nedeniyle podyum kütlesi dış ortama daha kapalı bir dile sahipken, kule kütlesi  tamamen şeffaf, dış ortamla bütünleşen bir mimari dil barındırmaktadır. 

Klasik ofis yapılarından farklı olarak Türk Telekom Genel Müdürlük Ek Hizmet Binası’nda bina kullanıcısının tek bir şirkete ait olması, projeyi şekillendiren önemli etkenlerden biri olmuştur. Düşey sirkülasyon ve servis birimleri kenara alınarak kule yapısının merkezi boşaltılmış, orta boşlukta değişen ve cepheyle ilişkilenen iç bahçeler ve atriumlar oluşturulmuştur. Çoğunlukla açık ofis şeklinde düzenlenen, esnek çalışma mekanları birbirleri ile görsel ilişki kurmaktadır. Köprülerin ve iç bahçelerin oluşturduğu katlar genelde toplantı mekanları, mini yeme-içme alternatiflerinin bulunduğu ortak dinlenme alanları olarak düzenlenmiştir. Bu anlamda bakıldığında yapı, çağdaş ofis konseptinin önemli örneklerinden biri olmayı, alternatif bir çalışma ortamı sunmayı hedeflemektedir. 

Yapının mimari yaklaşımı çevre ve enerji duyarlılığı konularını öne almakta, yeşil bina kavramı sürdürülebilir bir anlayış olarak benimsenmektedir.  İç bahçe tasarımları ile kampüsteki yeşil doku, yapının içine alınarak üst mekanlara, ofis yaşantısında taşınmıştır. Çevre dostu mekanik sistemlerin tercih edildiği projede podyum çatısında güneş panelleri yer almakta, yapıda doğal ve geri dönüşümlü malzemelerin kullanılmasına özen gösterilmiştir. Bu anlamda Leed sertifikası beklentilerine uygun bir yapı elde edilmesi hedeflenmektedir. Yere kadar cam önerilen ofis cephelerinde, insan psikolojisini etkilediği ve daha etkin bir çalışma ortamı sunduğu için maksimum gün ışığı kullanımına önem verilmiştir. Ortam sıcaklığının daha kolay kontrol edilebilmesi, uygun mevsimlerde doğal havalandırmaya imkan vermesi, gürültü ve toza karşı ikici bir bariyer oluşturması ve güvenlik sağlaması açısından kule çift cephe oluşturacak biçimde tasarlanmıştır. 

Bulunduğu lokasyon dolayısıyla da kente dair önemli bir yapı haline gelecek olan genel müdürlük binası, gece aydınlatma tasarımı ile de şehir siluetinde yerini alacak, Ankara’nın yeni simgelerinden biri haline gelecektir.   

 

Video

Çizimler

İnşaat

Bilgiler

Yatırımcı: Türk Telekominikasyon A.Ş.
Proje tarihi: 2010
İnşaat alanı: 54 000 m2
Statik: Yüksek Proje
Mekanik: Metta Mühendislik
Elektrik: Yurdakul Mühendislik
Peyzaj: DDS Dalokay Design Studio
Yangın Danışmanı: Alara Proje
Cephe Danışmanı: Pridemann Building Envelope Consultants – Kaan Kuran
Aydınlatma Danışmanı: Atilla Uysal
Akustik Danışmanı: Mezzo Stüdyo – Prof. Dr. Mehmet Çalışkan
Adres: Aydınlıkevler, Ankara