Geri

TOBB ETU Master Plan

Eğitim / Araştırma

TOBB ETU Master Plan

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Söğütözü Yerleşkesi kent içi bir yerleşkedir. TOBB ETÜ mülkiyetinde olan ve eskiden orta öğrenim kurumu olarak kullanılan yapılar yıkılmadan yeniden değerlendirilerek yeni bir eğitim ortamı, bir yüksek öğrenim yerleşkesi oluşturulmuştur. Uygulama etaplı olarak gerçekleştirilmiş, bu etaplarda, eğitim fonksiyonları, idari fonksiyonlar, spor merkezi ve vakıf binası ortak bir avlu etrafında bir bütün olarak ele alınmıştır. Bu avlu bir çok etkinliğin de içinde yer alabileceği bir kamusal alan olarak düşünülmüştür.

Master Plan çalışmaları kapsamında zaman içinde yerleşkeye komşu bazı alanlar eklenmiş, yeni gelişim bölgeleri planlanmıştır. Bu gelişme süreci kentsel bir doku oluşturma düşüncesini öne almış, yakın çevrenin eğitim ve öğrenci ağırlıklı bir kent parçasına dönüşümü hedeflenmiştir.

Üniversitenin büyüme hareketi içinde öncelikli olan akademik programlar netleştirilmiştir. Akademik merkezde Mühendislik Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ile birlikte düşünülen Kültür Merkezi, Hukuk Fakültesi ve Kütüphane programları yer almaktadır.

Master plan kapsamında gelişme planları farklı alternatifler içerecek biçimde ele alınmış, mevcut doku ve yapı stoğu ile yerleşke ilişkisini oluşturacak kentsel düzenlemeler öngörülmüştür. Bu çalışma mimarlık ölçeğinden hareketle parçacı olarak oluşmuş kent dokusunun yeniden düşünülmesi ve planlanmasına yönelik özgün bir süreci temsil etmektedir. 

Çizimler

Bilgi

Yatırımcı: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Proje tarihi: 2004
Planlama alanı: 300 000 m2
Adres: Söğütözü, Ankara