Geri

TOBB ETÜ Kampüsü

Eğitim / Araştırma

Mevcut yapının strüktürel özelliklerinin getirdiği kısıtlamaları olumlamaya yönelik modüler sistemler geliştirildi.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Kampusunun ilk yapıları olan eğitim, idare ve spor merkezi yapıları, mevcut bir orta öğretim yapısı yeniden değerlendirilerek ve tadil edilerek elde edilmiştir. Mevcut yapının belirleyici dili ile  yeni kurulan bir üniversitenin gerektirdiği mimari temsiliyet arasındaki gerilim yapıya eklenen zengin içmekanlar ve yeniden ele alınan cephe dili ile aşılmaya çalışılmış, çağdaş bir eğitim ortamının altyapısı oluşturulmuştur. 

Kampüs yapılarının aşamalar halinde inşa edilmesi planlanmıştır. İlk aşamada eğitim ve idari yapılar tamamlanmıştır. İkinci aşama yapıları; olimpik yüzme havuzu, çok amaçlı kapalı spor salonu ve bir büro binasını içermektedir. Üçüncü aşamada; yurt blokları ve misafirhane gerçekleştirilmiş, dördüncü aşamanın ise "media-tech” bloğu, araştırma laboratuarları, konferans merkezi, amfiler, yemek merkezi, stadyum ve sekiz kadar yeni fakülte yapısından oluşması planlanmıştır.

Eğitim, yönetim ve spor merkezi mevcut yapıları statik ve mimari açıdan yetersiz bulunmuştur. Tamamen cepheleri sökülen betonarme karkas yapılar öncelikle güçlendirilmiş, strüktürel düzenin getirdiği kısıtlamaları olumlamaya yönelik modüler sistemler geliştirilmiştir. Böylelikle sık aralıklı kolonları ve katı simetrisi ile iç çözüm kısıtları oluşturan mevcut kurgu doğrudan bir dil olarak kullanılmış, zengin iç mekan oluşumları için zemin olarak kullanılmıştır. 

Kampus yapıları iç bahçeler ile birbirlerine bağlanırken, yeni bazı eklemeler yapılmış, özel yaşam mekânları oluşturulmuştur. Bunların en önemlisi merkezi bir atrium oluşumudur. Amfiler, kütüphane ve kafeteryaların bulunduğu arka blokla, sınıflar ve idari büroların bulunduğu ön blok arasında üstü açık, kullanılamayan mekan; çelik bir strüktür ve cam ışıklıkla kapatılarak sosyal bir alan, bir atrium elde edilmiştir. Atriyum, konferans salonları, sergi mekânları, kafeteryalar, sağlık merkezi, kopyalama merkezi, kitapçı, banka ve hediyelik eşya dükkânlarının yer aldığı kamusal bir alan niteliğindedir. Bu mekanda ana girişle bahçe kotu girişini birleştiren cam merdivenler ve kütüphaneye bağlanan cam köprüler, manolya ağaçlarıyla birlikte düzenlenmiş, zengin bir mekan deneyimi hedeflenmiştir.  

Eğitim ve yönetim bloğunda, sağ ve sol kanatlar derslikler için ayrılmıştır. Yapı köşesindeki mekânlarda öğrenci ve akademisyenlerin ortak mekânları olan balkonlu fuayeler, köşelerle üst yönetim bloğu arasında da akademisyen odaları yer almaktadır.

Esnek kullanıma olanak vermek amacıyla tüm kat döşeme kaplaması bir bütün olarak tasarlanmıştır. Bölme duvar sistemleri bitmiş döşeme üzerine kurulmuştur. Alüminyum profillerle döşemeye oturan alçıpan duvarlar, istenildiğinde kaldırılabilir ve yeni kullanımlara göre düzenlenebilir. Tavanlar, döşeme ve duvarlar bir bütün olarak tasarlanmıştır. Asma tavanlarda metal ve alçıpan kombinasyonu kullanılarak duvar ve döşemeleriyle bütünlük sağlanmıştır. Koridor yüzeyleri buzlu cam panellerle kaplanarak gün ışığı iç mekanlara alınmıştır. İç mekanlarda akçaağaç lamine kaplama kullanılmıştır. Kullanılan ahşabın rengi beyaz ile birlikte hareketli mobilyalarda da sürdürülmüştür.

Yapı içindeki işlev farklılıkları, cephede yatay ve düşey yüzeyler, saydam cepheler, güneş kırıcılar, saçaklar, kütle hareketleri ile bütünlük içinde düzenlenmiştir. Malzeme ve ayrıntılarla oluşturulan cephe dili bütün kampüste işlevler doğrultusunda yeniden ele alınarak yinelenmektedir.

Bu yapı kendi programının ötesinde mevcut yapıların yeniden değerlendirilmesi ve işlevselleştirilmesine yönelik özgün bir süreci temsil etmektedir.

Çizimler

İnşaat

Bilgiler

İşveren: TOBB ETÜ
Proje Yeri: Söğütözü, Ankara
Proje Tarihi: 2003-2004
İnşaat Alanı: 60 000 m2
Statik: Yüksek Proje
Mekanik: Okutan Mühendislik
Elektrik: Akay Mühendislik
Peyzaj: On Tasarım
Müşavir Firma: Türsum A.Ş.