Geri

KüçükyalıOfis Park

Ofis

Doğayla iç içe

Küçükyalı Business Park, İstanbul’un son dönemde gerçekleştirilen tipolojik “ofis plazalarına” alternatif oluşturacak biçimde doğayla iç içe olma düşüncesinden yola çıkmıştır. Bu tasarımın ana hedefi kullanıcılara sosyal etkinlikler ve yeşil alanla süreklilik oluşturan bir çalışma ortamı sunmaktır.

Proje alanı aralarından araç yolu geçen iki farklı parselden oluşmaktadır. Çevresinde alışveriş merkezi, eğitim yapıları ve konut dokusu mevcuttur. Güneybatı yönünde deniz ve adalar manzarası yer alan arazinin eğimli oluşu manzarayı baskın bir girdi olarak kullanmaya olanak tanımaktadır.

Tasarımı oluşturan temel veri arsanın topografik yapısıdır. Açık alan düzeni manzaraya açılan hatları takip etmekte, kütleler ile dış mekanlar kot farklılıklarını takip eden alternatif dış mekan deneyimleri sunmaktadır. Bu düzenleme içinde iki ayrı parselin bir bütün olarak algılanmasına gayret edilmiş, açılı formlar, zengin perspektifler aracılığı ile bir akıcılık sağlanmıştır.

Kuzeydoğu yönü ana giriş meydanı kabul edilmiş ve büyük bir saçakla örtülmüştür. Bu meydan deniz manzarasına yönlenmekte, iki blok arasında doğal topografyadan yararlanılarak katlı teras bahçeleri oluşturulmaktalar. Bloklarda topografik yapıya uygun olarak ele alınan geri çekilmeler terasları, bu teraslar ve devamındaki kat bahçeleri de sosyal mekanları oluşturmaktadır. Cephelerin içe çekilmesiyle tüm alt katlardan açık alan veya kat bahçelerine; tüm üst katlardan balkonlara ulaşım olanağı sağlanmıştır.  Eğimin, farklı kotlardaki ofislere sağladığı bağımsız giriş ayrıcalığı projeye artı değer katmaktadır. Katlardaki teraslamalar, ofislerde çeşitlemeler sağlanmasını getirmiş, alternatif çalışma mekanları oluşturulmuştur.

Cepheler, döşemeden döşemeye cam doğrama ile çözümlenerek ekonomik ve alışılagelen giydirme cephe sisteminden farklı bir seçenek sağlanmıştır. Cephe tasarımı, güneş ışınlarını optimum düzeyde kullanmayı amaçlamakta, yönlenmeye bağlı olarak tasarlanan güneş kırıcılar farklılık göstererek hem görsel çeşitlilik hem de işlevsellik sunmaktadır. Yapıda  iç bahçeler başta olmak üzere tüm mahallerin doğal ışıktan maksimum seviyede yararlanması hedeflenmektedir.

Çizimler

Bilgiler

İşveren: Bostancı Gayrimenkul
Proje Yeri: Küçükyalı, İstanbul
Proje Tarihi: 2011 
İnşaat Alanı: 93 088 m2 
Statik: Yüksek Proje 
Mekanik: Okutan Mühendislik 
Elektrik: RAM Mühendislik 
Peyzaj: Dalokay Design Stüdyo