Geri

İstanbul Anadolu Yakası Adalet Sarayı

Kamu / Kültür

 

Yapının sembolik bir kamu yapısı olması üzerine sade, şeffaf kübik bir formun içinde çeşitlenen mekanlarla mevcut uygulamalardan farklı bir yaklaşım seçilmiştir. Çağdaş ofis-adliye imgesini sorgulayan bir anlayış içinde yapı programı yeniden yorumlanmıştır.

Yapı programının temelini oluşturan mahkeme salonu-kalem-hakim fonksiyonları yapının çevresini sarmalayarak dışta cam cepheyi, içte ise atriyumu tanımlamaktadır. Atriyum üzeri cam kaplı şeffaf bir çelik strüktür olarak hem ana giriş ve dolaşım alanı, hem de ziyaretçilerin başlıca sosyal mekânıdır. Bu mekan içinde mahkeme salonu dışındaki ofis fonksiyonları ‘bina içinde bina’ yani bağımsız prizmalar olarak tasarlanmıştır. Üst kotlarda yemekhane-kreş gibi personele ait sosyal mekanlar yerleştirilerek oluşturulmuştur. Konferans salonu ve kütüphane de yine atriyum içinde ayrı bir kutu olarak, ahşap-cam bir silindir şeklinde tasarlanmıştır. Ana atriyum çeperinde yer alan çekirdeklerle ziyaretçilerin bina içinde yol bulmasını en kolay hale getirecek şekilde düşey dolaşım sağlanmaktadır. Otopark-servis mekanları ile ilgili düzenlemeler bodrum katta yer almaktadır.

İşveren: T.C. Adalet Bakanlığı
Proje Yeri: Kartal, İstanbul
Proje Tarihi: 2006 
İnşaat alanı: 210 000 m2
Statik: Yüksek Proje 
Mekanik: Okutan Mühendislik 
Elektrik: Akay Mühendislik